Για τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης, μετά τη συμπλήρωση 960 ωρών, ο καταρτιζόμενος προσκομίζει στο ΙΕΚ βεβαίωση από τον εργοδότη και συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Βιβλίο Πρακτικής.

Το έντυπο για την Βεβαίωση εργοδότη για Λήξη Πρακτικής Άσκησης θα το κατεβάσετε από το υπομενού "Έντυπα για Πρακτική Άσκηση".

 

Στη συνέχεια ο καταρτιζόμενος, αν έχει ολοκληρώσει και τα τέσσερα (04) εξάμηνα κατάρτισης, δικαιούται να λάβει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Κατεβάστε από εδώ την Αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Περάτωσης Πρακτικής και Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.